Přespávání prvňáčků

25.06.2018 11:50

 

Prvňáčci se celý rok pilně učili, a tak za odměnu jim paní učitelka Flégrová připravila stopovanou s úkoly, pokladem, opékáním vuřtů a přespáváním ve škole. Tato akce byla zároveň vyvrcholením společného snažení o pěkné vztahy ve třídě, zároveň zkouškou naší samostatnosti a nebojácnosti. Sešli jsme se odpoledne ve středu 20. června, připravili si ve třídě ležení a už jsme luštili vzkaz napsaný morseovkou, podle něhož jsme našli mapu a vydali se na cestu. V lese na nás čekaly úkoly pro jednotlivce i pro skupinky. Protože jsme všechny úkoly splnili, našli jsme poklad a mohli si opéci vuřty. U ohně jsme si s kytarou zazpívali písničky z pohádek, před školou si zahráli fotbal a už nás čekal film Jak dostat tatínka do polepšovny, po němž jsme všichni usnuli. Ráno jsme si dali snídani - dobroty, které nám napekly maminky. Všichni prvňáčci byli moc stateční a hrozně moc fajn.