Projektový den "Já a moje vlast"

24.03.2014 14:11

Dne 14. 2. 2014 proběhl projekt „Já a moje vlast“. Projekt byl připraven na tři hodiny a byl rozdělen do dvou bloků. 

První část se zaměřila na členství České republiky v Evropské unii, Evropskou unii a ostatní členské státy. Žáci hledali v mapě a doplňovali do slepé mapy, kreslili správnou podobu vlajek států EU, luštili hlavní města, opravovali popletený text o EU, nejmenší pracovali na spojovačce či osmisměrce a všichni připravovali scénku o návštěvě některé z evropských zemí. 

Druhý blok se věnoval České republice, jejím symbolům, součástí bylo správné vyplnění pracovního listu o České republice s různými jazykovými jevy. Projekt jsme zakončili hrou Riskuj!, na kterou se mohli žáci předem vědomostně připravit.

 

fotogalerie na

zskoberovy.rajce.idnes.cz/Ja_a_moje_vlast/