Projektový den "Já a příroda"

08.04.2014 08:36

Dne 29.3. proběhl březnový projekt  " Já a příroda", zaměřený tentokrát na TŘÍDĚNÍ ODPADŮ.

Děti nejprve shlédly na toto téma krátký film, poté jsme si vysvětlili některé pojmy a postupy, diskutovali jsme o tom, jak probíhá třídění u nich doma, kam se odpad dostane po roztřídění a hlavně o prospěšnosti této činnosti.

Každý si zkusil zařadit nějaký druh odpadu do připravených a označených barevných kontejnerů. Ve skupinách potom vytvářely myšlenkovou mapu na toto téma, vybarvovaly a sestavovaly cestu odpadu, vyplňovaly test a vyráběly  výtvarnou koláž z odpadků - panáka Odpaďáka.