Školní klub v Koberovech

25.09.2018 14:27

Pro školní roky 2018 - 2020 nám byla schválena dotace MPSV na zřízení školního klubu v prostorách hasičské klubovny pro rodiče žáků Základní školy Koberovy, jejichž děti se nedostanou do školní družiny pro naplnění kapacity školní družiny. Dotace v celkové výši 1090155,- Kč je určena především na platy vychovatelů, nájem klubovny, sportovní pomůcky, výtvarné potřeby a deskové hry.

Projekt: "Školní klub v Koberovech" registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007620