Komunikujeme v anglickém jazyce

Dotační program

25.11.2015 08:43
Na základě výzvy č. 57 z MŠMT jsme se rozhodli požádat o finanční podporu ESF v programu OP VK na podporu výuky cizích jazyků ve školách 09/2015 - 12/2015. Na doporučení NIDV jsme se rozhodli pro systém DynEd, který nám firma zpřístupní pro žáky až do konce školního roku 2015/2016.   Informace...