Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

09.04.2019 11:01
Jako partner Libereckého kraje, který je nositelem dotace potravinové pomoci žákům ve školách, dotujeme školní obědy žákům ohrožených chudobou.