Historie Školy

  Motto: Malotřídko,jak dobře, že jsi! Šel bych tě hledat světa kraj tak jako svěží čistou vodu. Neznám krásnější školní ráj než učitele v doprovodu houfíčku dětí někde ve vsi. Kéž i Vám jenom radost kyne z té práce plné odříkání a nehledejte pocty jiné,stačí přec dětské pousmání.

Z návštěvy naší školy 29.8.1991 PhDr. Karlem Tupým

     Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že tradice obecního školství u nás je ještě daleko starší. V roce 1804 byla v Loučkách postavena škola pro děti z Besedic, Michovky, Zbiroh, horních Koberov, Hamštejna, Chloudova, Klokočí a Rohlin. Aby školáci z Vrátu, Prosíčky a dolních Koberov nemusely do Železného Brodu, postavili si Vrátští roku 1877 vlastní školu.

     Když dosáhla Obec Koberovy po pozemkové reformě i jistého nemovitého majetku, když byly upraveny i hranice katastru, bylo uvažováno o zřízení školy. Po průmyslové krizi ve sklářství uvalovala školní obec v Loučkách Koberovům stále větší platební povinnosti. Tak se počínaly ozývat stále důraznější hlasy po osamostatnění.

     Prvním krokem ke zřízení školy v Koberovech byla veřejná schůze v hostinci Na Potoce dne 24.října 1932, kde byl Původní čp.7. Přestavěno na školu v r. 1937požadavek vyložen přítomnému obyvatelstvu. Obecní zastupitelstvo se potom usneslo, že obec postaví budovu a ponese veškeré náklady na její vydržování. V červnu 1934 uzavřela obec nájemní smlouvu s Františkem Rutkovským, který se zavázal adaptovat svoji budovu čp.7 ke školským účelům. Že celé jednání nešlo hladce, svědčí tu především přípis okresního školského úřadu v Semilech obecnímu zastupitelstvu, v němž se poukazuje na to, že osada Hamštějn chce zůstat přiškolena k Loučkám, poněvadž mají do Louček příznivější cestu. Věc byla urovnána smírně, protože umístění školy v čp.7 je provizorní. Nová budova bude postavena uprostřed obce.

     Ke kolaudaci prozatímní školy došlo 22.3.1935. Zemská školní rada v Praze povolila(podle sborového usnesení českého odboru zemské školní rady ze dne 15.9.1936), aby se celá politická obec Koberovy, tj. Chloudov, Koberovy, Koberovská škola v r. 1937Hamštějn vyškolila ze školní obce Loučky, a aby se pro osamostatněný obvod zřídila obecní škola smíšená s vyučovacím jazykem českým.

     Školní rok 1937-1938 byl zahájen 1.září, i když lavice dosud nebyly postaveny, tabule upevněny a škola dosud nebyla vybavena ani psacími potřebami. Také úřední zápisy, matrika apod. byly opatřeny později.

     Oficiální otevření školy bylo uspořádáno v neděli 24.10.1937 za účasti okresního školního inspektora, promluvil také předseda místní školní rady Antonín Třešňák. Řídícím školy s úředním názvem „Jednotřídní obecní škola smíšená s jednou třídou postupnou“ se stal František Patka, rodem z Jesenného, učitelem I.třídy byl Jan Brodecký, narozený v Praze. Ve dvou třídách bylo dohromady 63 žáků.

     Stavba nové školy byla schválena r.1954 a začalo se stavět. Ukončena byla 31.8.1956. 1.9.1956 se začalo učit v nové budově Základní školy v jedné třídě a od 1.9.1957 byla již škola dvoutřídní. Za šestašedesátileté období trvání školy se postupně mění podle počtu žáků na jednotřídní a dvoutřídní.1937-1945 dvoutřídní, 1945-1956 jednotřídní, 1957-1962 dvoutřídní, 1962-1972 jednotřídní, 1972-2003 dvoutřídní. Od roku 1937 do roku 2008 tj. za šestašedesátileté období docházelo do naší školy 2645 žáků. V letošním školním roce 2007/2008 dochází do naší  malotřídní školy v Koberovech 42 žáků a poprvé v historii školy se učí ve třech třídách.

 Seznam učitelů, kteří vyučovali ve škole v Koberovech

1937-38 Patka František-řídící učitel a Brodecký Jan-učitel
1938-39 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Brodecký Jan-učitel
1939-40 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Mráz Jaroslav-učitel
Od 1.5.1939,Brodecký Jan-učitel, od 1.4.1940 Josef Júza-učitel
1940-41 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Bulíř Jan-učitel
1941-42 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Antonie Bílková,provd.Jirošová-učitelka   
1942-44 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Marta Hošková,provd.Novotná-učitelka
1944-45 Pěnkava Miroslav-řídící učitel a Řehák Miroslav-učitel
Od 19.9.1944 Brodecký Jan-řídící učitel a Řeháková Marie-učitelka
1945-46 Pěnkava Miroslav do 30.4.1946 a od 1.5.1946 Čeřovská Jana
1946-48 Hlubuček Vratislav-do 30.4.1948
Od 1.5.1948 Čihař Emil a Marie Bartošková-dívčí ruční práce
1948-50 Čihař Emil a Marie Bartošková-dívčí ruční práce
1950-51 Dlouhá Olga
1951-52 Pochopová Zdeňka
1952-53 Dlouhá Olga
1953-57 Rokošová Jarmila,provd.Brunclíková
1957-58 Brunclíková Jarmila a Stránská Marie
1958-62 Stránská Marie.provd.Hušková a Brunclíková Jarmila
1962-66 Hušková Marie
1966-67 Kuncová Hedvika
1967-72 Hušková Marie
1972-90 Hušková Marie a Brunclíková Jarmila
1990-92 Brunclíková Jarmila a Tyrychtr Pavel
1992-94 Tyrychtr Pavel a Bínová Ivana
1994-98 Tyrychtr Pavel a Brunclíková Jarmila
1998-00 Tyrychtr Pavel a Blanka Finková
2001-03 Tyrychtr Pavel a Brunclíková Jarmila od 2.1.2001
2003-14.1.2005  Mgr.Tyrychtr Pavel, Mgr.Hana Nejedlá a Blanka Heligarová

14.1.2005- 2006 Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová

2007- Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová, Mgr. Miloslava Zaplatílková

2008-Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Jitka Diblíčková

2009-Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Jitka Diblíčková

2010-Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Jitka Diblíčková

2011-2012 - Mgr. Olga Makrlíková, Mgr. Hana Nejedlá, Jana Löeffelmannová, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Jitka Diblíčková

2012-2013 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Hana Nejedlá, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Jitka Diblíčková, Radka Hušková

2013-2014 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Hana Nejedlá, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Soňa Flégrová, Radka Hušková

2014-2015 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Hana Nejedlá, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Soňa Flégrová, Mgr. Ellen Vlachová

2015-2016 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Soňa Flégrová, Mgr. Vilém Celfl, Mgr. Kateřina Šálková, Mgr. Vlastimila Růžičková

2016-2017 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Soňa Flégrová, Mgr. Kateřina Šálková, Mgr. Vlastimila Růžičková, Mgr. Jana Velová

2017-2018 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Miloslava Zaplatílková, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Soňa Flégrová, Mgr. Kateřina Šálková, Mgr. Jana Velová

2018-2019 - Mgr. Petr Flégr, Mgr. Miroslava Bičíková, Mgr. Kateřina Cvrčková, Mgr. Soňa Flégrová, Mgr. Kateřina Šálková, Mgr. Jana Velová

 

 

Vychovatelky školní družiny:

1992-93 Vovsová Věra
1993-94 Erbenová Martina
1994-02 Harvánková Renata
2002-2005 Tomancová Ivana

2005-2015 Radka Hušková

2015-2016 Jana Vélová

2016 - tč  Bc. Jana Kopalová DiS.

 

 

Počet žáků v jednotlivých školních letech

1937/38 63            1938/39 75            1939/40 70            1940/41 59            1941/42 55            1942/43 56
1943/44 63            1944/45 59            1945/46 35            1946/47 33            1947/48 25            1948/49 28
1949/50 33            1950/51 33            1951/52 38            1952/53 30            1953/54 25            1954/55 21
1955/56 20            1956/57 29            1957/58 41            1958/59 40            1959/60 34            1960/61 35
1961/62 34            1962/63 19            1963/64 19            1964/65 20            1965/66 23            1966/67 22
1967/68 15            1968/69 13            1969/70 20            1970/71 26            1971/72 34            1972/73 46
1973/74 42            1974/75 34            1975/76 32            1976/77 41            1977/78 48            1978/79 52
1979/80 50            1980/81 49            1981/82 50            1982/83 52            1983/84 45            1984/85 41
1985/86 43            1986/87 47            1987/88 49            1988/89 46            1989/90 42            1990/91 36
1991/92 39            1992/93 43            1993/94 37            1994/95 38            1995/96 34            1996/97 32
1997/98 37            1998/99 33            1999/00 33            2000/01 29            2001/02 29            2002/03 26

2003/04 35            2004/05 34            2005/06 35            2006/07 34            2007/08 42            2008/09 43

2009/10 42            2010/11 42            2011/12  49            2012/13 49            2013/14 56            2014/15 57

2015/16 63            2016/17 65            2017/18  67           2018/19  65