Školní klub v Koberovech

Školní klub v Koberovech

25.09.2018 14:27
Pro školní roky 2018 - 2020 nám byla schválena dotace MPSV na zřízení školního klubu v prostorách hasičské klubovny pro rodiče žáků Základní školy Koberovy, jejichž děti se nedostanou do školní družiny pro naplnění kapacity školní družiny. Dotace v celkové výši 1090155,- Kč je určena především na...