Pedagogický sbor 2018-2019

Ředitel školy:

Mgr. Petr Flégr

 

 

Mgr. Kateřina Cvrčková

  • třídní učitelka 1. ročníku

 

 

Mgr. Soňa Flégrová

  • třídní učitelka 2. ročníku

 

 

Mgr. Miroslava Bičíková

  • třídní učitelka 3. ročníku

 

Mgr. Kateřina Šálková 

  • třídní učitelka 4. ročníku

 

 
 

Mgr. Jana Velová

  • třídní učitelka 5. ročníku

 

 

Bc. Jana Kopalová DiS.

  • vychovatelka školní družiny, pedagogický asistent

 

Lenka Pozdníčková

  • pedagogický asistent, vychovatelka ve školním klubu