Naše škola

  Od roku 2005 došlo na naší škole k významným změnám. Ve spolupráci s OÚ Koberovy byla provedena rekonstrukce školy ( střecha, fasáda, okna, dveře, podlahy, topení). Všechny prostory byly vybaveny novým nábytkem - skříňkami, lavicemi a židlemi. Pro vyučující byla zřízena sborovna vybavená počítačem s tiskárnou a kopírkou. Byly uspořádány pomůcky, žákovská knihovna i sklad učebnic.  Část půdních prostorů byla přestavěna na moderní učebnu vybavenou deseti počítači s interaktivní tabulí.

  Prostory školy byly celkově rozšířeny na tři třídy, hernu školní družiny a učebnu výpočetní techniky.

  Přestavba školy umožnila plnit náročné úkoly nových metod výchovy a vzdělávání. Vyučující vypracovali tématické plány pro jednotlivé předměty všech ročníků. 

  V roce 2006/2007 jsme začali intenzivně pracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu, který dostal název ŠVP-ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ÚSMĚVEM. Realizovali jsme projektové vyučování "Vláček nej nej", při kterém se žáci učí pracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat.Pro žáky dále organizujeme i další akce ( soutěže, besedy, nocování ve škole, besídky atd.).

  

 

Spřátelené weby,firmy,sponzoři školy, spolupracující subjekty

 

 

OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÁ SKÁLA

JAHOKO KOBEROVY