Ochrana osobnich údajů

 

Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Koberovy 1, 468 22 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS rgkmnij, emailem na adrese zskoberovy@koberovy.cz nebo poštou na adrese Základní škola Základní škola Koberovy, Koberovy 1, 468 22. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Viktor Trnka, tel. č. 773 111 127, email: vic_dpo@centrum.cz.