Školní družina

 
 
 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování , má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Základním organizační jednotkou je oddělení a do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.

Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje školní družina činnostmi, řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici. Těmito činnostmi jsou odpočinkové činnosti (mají odstranit únavu), rekreační činnosti (slouží k regeneraci sil a převažuje v nich aktivní odpočinek), zájmové činnosti (rozvíjejí osobnost žáka) a příprava na vyučování (zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost školní družiny).

 

Organizace školní družiny ve školním roce 2018-2019

Počet oddělení:    1

Vychovatelka: Jana Kopalová

Provoz školní družiny:

6:30 - 7:30

12:15 - 15:45

 

Poplatek za ŠD: 50 Kč měsíčně

 

 

Spřátelené weby,firmy,sponzoři školy, spolupracující subjekty

 

 

OBECNÍ ÚŘAD KOBEROVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÁ SKÁLA

JAHOKO KOBEROVY