Loučení s 5. třídou

27.06.2013 13:24

Dne 27.6. žáci absolvovali "Rozloučení s páťáky", kdy si každý ročník  připravil krátké vystoupení (básničky, písničky, scénky) a poté páťáci sehráli krásnou baladu Vodník od K.J. Erbena a dostali šerpy a drobné upomínkové dárky. Dále probíhala jako již každoročně pěvecká soutěž "Superstar", ve které zvítězilo duo Dora Pospíchalová a Anička Jenčovská. Nakonec byly vyhodnoceny Projekty za celý školní rok, ve kterých vyhrála s počtem 60 bodů skupina Kláry Rutkovské. Na závěr se ještě děti pobavily ve skupinkách při rozmotáváni tzv. gordického uzlu.

 

Fotogalerie na

zskoberovy.rajce.idnes.cz/Louceni_s_5.tridou/