Volba do školské rady z řad zákonných zástupců

20.11.2018 13:51

Do školské rady byli zvoleni:

Brunclík Luděk

Bc. Monika Sládková

bližší informace na nástěnce školy.